Zabezpieczenie alimentów na dziecko – jak sie starać?

mar 21, 20210 komentarzy

Sprawy sądowe w naszym kraju nie zawsze rozstrzygają się w tempie, w jakim byśmy sobie tego życzyli. Pozornie proste procesy potrafią ciągnąć się miesiącami, a bardziej skomplikowane, jak np. postępowania rozwodowe niekiedy zajmują wręcz lata – oczywiście w skrajnych przypadkach. Podczas ich przebiegu może okazać się, że jedna z biorących w nich udział stron, pod której opieką znajduje się dziecko, pozostaje niemal bez środków do życia. By zapobiegać takim krytycznym sytuacjom, w prawodawstwie zawarto konstrukcję pozwalającą na wcześniejsze zapewnienie niezbędnych do utrzymania środków jeszcze podczas postępowania sądowego. Mowa o zabezpieczeniu alimentów. 

Pozew o alimenty – kiedy i dlaczego?

Podstawą do orzeczenia alimentów jest niesamodzielność dziecka, przez którą nie ma ono możliwości zdobywania środków finansowych na utrzymanie. W myśl założeń przyznane alimenty powinny pozwalać żyć dziecku na poziomie porównywalnym z jego rodzicami i mieć możliwość zaspokajania swoich potrzeb – intelektualnych, duchowych, fizycznych i kulturalnych. Dziecko powinno również mieć możliwość zdobycia odpowiedniej edukacji, pozwalającej mu na późniejsze samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie i zdobywanie środków na swoje utrzymanie. 

Bardzo często już wyrok orzekający rozwód reguluje m.in. kwestie związane z prawami rodzicielskimi, opieką nad małoletnim i wysokość ponoszonych zobowiązań przez rodziców. Sąd zwraca uwagę na dochody i poziom życia rodziców, a także potrzeby rozwojowe dziecka i koszty związane z jego utrzymaniem. Jego przebieg nie zawsze jest tak sprawny i szybki, jak można by tego oczekiwać – niekiedy, np. na skutek niezgodności pomiędzy rodzicami i walki o każdy element majątku oraz o to, kto jest winny rozpadowi pożycia, sprawy rozwodowe potrafią ciągnąć się miesiącami, a nawet latami. Przez cały ten czas utrzymanie nieletniego wymaga pewnych zasobów finansowych, co dla pozbawionego części dochodów rodzica może być nie lada wyzwaniem do momentu otrzymania wyroku. 

Pozew o alimenty z zabezpieczeniem

Ta szczególna konstrukcja prawna pozwala małżonkowi opiekującemu się dzieckiem na ubieganie się o alimenty jeszcze w trakcie procesu sądowego. W sytuacji, gdy na skutek separacji i rozwodu pogorszeniu ulega sytuacja opiekuna nieletniego, to właśnie uzyskane w ten sposób świadczenie może okazać się potrzebnym wsparciem, umożliwiającym opiekunowi – a co ważniejsze – dziecku, przejść przez ten trudny okres, zachowując godność i zaspokajając najważniejsze potrzeby. Drugi z rodziców może jednorazowo lub comiesięcznie przekazywać środki, pozwalające na przetrwanie okresu do końcowego rozstrzygnięcia postępowania. 

Podjęta przez sąd decyzja o zabezpieczeniu alimentów ma tytuł wykonawczy, dzięki czemu jest obligująca dla osoby, która zostaje w ten sposób zobowiązana do opłacania świadczenia. Zaniechania z jej strony mogą być przedmiotem egzekucji komorniczej – nie ma więc mowy o odmowie jego realizacji czy przeciągania w nieskończoność wywiązywania się ze swoich zobowiązań. Nawet podczas rozpatrywania odwołania musi on nadal działać zgodnie z obowiązującym postanowieniem i przekazywać środki na utrzymanie dziecka. 

Już w momencie składania pozwu o alimenty można załączyć wniosek o ich zabezpieczenie – prawidłowo wypełniony wniosek daje bardzo duże szanse na szybkie uzyskanie świadczenia. Wysokość zabezpieczenia powinna być jednak niższa niż wysokość alimentów, o które się ubiega rodzić opiekujący się dzieckiem – choć różnica nie musi być oczywiście duża. Uzyskanie zabezpieczenia alimentów pozwala na spokojniejsze kontynuowanie procesu, mając zapewnione środki do życia i potwierdzenie, że sąd widzi przesłanki do ustanowienia alimentów w przyszłości.

Kiedy Sąd decyduje o zabezpieczeniu i jak się o nie starać?

Zgodnie z założeniami, decyzja o zabezpieczeniu alimentów powinna zapadać szybko – tak, by dziecko nie znalazło się w krytycznej sytuacji podczas ustalania szczegółów rozwodu i późniejszych alimentów. Z tego względu najszybciej rozpatrywane są wnioski o zabezpieczenia w przypadku, gdy alimenty nie zostały jeszcze przydzielone. Tu w grę wchodzi zaspokojenie życiowych potrzeb dziecka. W przypadku wniosków o podwyższenie wysokości alimentów zazwyczaj należy poczekać nieco dłużej, ponieważ nie jest im przyznawany taki sam priorytet, zwłaszcza teraz, gdy na skutek pandemii system sądowniczy działa nieco mniej sprawnie. Często postępowanie jest wówczas bardziej szczegółowe i dogłębniej analizuje się również zdanie rodzica płacącego alimenty – nie ma pośpiechu, ponieważ podstawowe potrzeby dziecka są już zabezpieczone.

By zwiększyć swoje szanse na zabezpieczenie alimentów, warto bardzo starannie przygotować wniosek. Jakiekolwiek braki formalne, niedokładnie sprecyzowane żądania czy nieodpowiednie dowody mogą znacząco wydłużyć całe postępowanie lub spowodować jego oddalenie. Odpowiednio przygotowany wniosek o zabezpieczenie alimentów powinien zawierać:

  • Żądaną kwotę świadczenia, w skład której wejdą udokumentowane wydatki związane z utrzymaniem nieletniego – odzież, wydatki związane z edukacją, wyżywienie, opieka medyczna,
  • Sposób zapewnienia świadczenia – czyli jak mają być i do kiedy przekazywane środki,
  • Okoliczności potwierdzające roszczenie – najczęściej w grę będą wchodziły małoletnie dzieci, co na mocy art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest przesłaniem do przydzielenia świadczenia.

Tak przygotowany wniosek jest bezzwłocznie rozpatrywany, nawet jeśli druga osoba nie została o tym poinformowana (nie ma obowiązku jej przesłuchania przed wydaniem decyzji). Skorzystanie z usługi doświadczonego adwokata pozwala na uniknięcie błędów i prawidłowo wypełnić wszystkie wymagane formularze, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie odpowiedzi nawet w kilka dni. Z tego względu polecamy Państwu skorzystanie z wiedzy i doświadczenia naszej kancelarii – działamy na terenie Białegostoku, Ostrołęki, Wyszkowa i całego województwa mazowieckiego i podlaskiego. Podchodzimy do każdego wniosku indywidualnie i pomagamy przygotować go w taki sposób, by nie pozostawić cienia wątpliwości i pomóc w szybkim zabezpieczeniu alimentów. W kancelarii Kuba Makoś możesz liczyć na pełną i profesjonalną opiekę prawną. Jesteśmy zawsze gotowi do pomocy – niezależnie z jakim problemem do nas się zgłosisz!

Adwokat – Kuba Makoś