Kiedy można starać się o podwyższenie alimentów?

mar 21, 20210 komentarzy

Jednym z zagadnień nierozłącznie związanych z rozwodem są alimenty. Wbrew obiegowym opiniom może je otrzymać nie tylko na dziecko pozostające pod opieką jednego z rodziców. Alimentami również może zostać objęta osoba, która nie została uznana za wyłącznie winną rozkładu pożycia, a której sytuacja materialna uległa znacznemu pogorszeniu po rozwodzie. W obu przypadkach z czasem może okazać się, że są one niewystarczające i potrzebne jest uch podwyższenie, by zapewnić zaspokojenie niezbędnych potrzeb. Czy podwyższenie alimentów jest możliwe? Jak można to osiągnąć?

Kiedy można starać się o podwyżkę alimentów?

Choć alimenty mogą okazać się potrzebnym wsparciem podczas wychowywania dzieci albo znaczącą pomocą w wydatkach na utrzymanie, to niekiedy zachodzą powody, przez które można ubiegać się o ich podwyższenie. Ich wysokość, ustalona podczas rozwodu, obliczana jest na podstawie kilku zmiennych, które mogą po czasie ulec modyfikacji i upoważniać do ponownego przeliczenia wysokości świadczenia. Takimi przyczynami mogą być zmienione możliwości majątkowe (m.in. zobowiązania i dochody) oraz zmiana potrzeb osoby otrzymującej środki. 

Jednym z najczęstszych powodów podwyżki alimentów jest sytuacja, w której opłacający je małżonek zaczął uzyskiwać wyższe świadczenia tytułem wykonywanej pracy lub osiąga większe zyski z prowadzonej działalności gospodarczej. Najczęściej okazuje się, że jest wówczas w stanie płacić znacznie więcej na utrzymanie swojego dziecka lub na wsparcie dawnego małżonka, zaspokajając przy tym swoje potrzeby egzystencjalne. Innymi przyczynami, znacząco zmieniającymi sytuację materialną osoby płacącej alimenty i dającymi podstawę do ubiegania się o ich podwyższenie są:

 • spłata kredytów (w tym hipotecznego),
 • osiągnięcie przez dzieci samodzielności finansowej,
 • odziedziczenie spadku,
 • zredukowanie kosztów utrzymania,
 • wygrana w zakładach losowych,
 • otrzymanie dodatkowych świadczeń socjalnych.

Każda z tych zmian może posłużyć za pełnoprawną podstawę do ubiegania się o ponowną kalkulację wysokości opłacanych alimentów i najczęściej kończy się ich podwyższeniem. 

Z drugiej strony powodem do podwyższenia alimentów może być zmiana sytuacji osoby otrzymującej taką pomoc. W przypadku dziecka, na które zostały one przyznane, naturalną sytuacją jest, że wraz z wiekiem jego utrzymanie kosztuje coraz więcej – nie tylko rosną potrzeby żywieniowe czy droższa staje się odzież, ale pojawiają się koszty związane z rozwojem nastolatka – korepetycje, zajęcia dodatkowe, realizowanie pasji i hobby, kurs na prawo jazdy czy nauka języków. Nastolatek również coraz chętniej spędza czas poza domem w gronie przyjaciół – a to także generuje koszty. 

Także w życiu byłego małżonka otrzymującego alimenty mogą zajść zmiany uprawniające do ubiegania się o podwyżkę świadczenia. Może np. utracić on pracę stanowiącą źródło utrzymania, ulec wypadkowi, przeprowadzić się do innego mieszkania (np. z powodu niemożności dalszego zamieszkiwania w poprzednim miejscu), podwyżki kosztów wynajmu czy innych sytuacji odbijających się na kosztach utrzymania. W obu przypadkach – zarówno alimentów na dziecko, jak i na małżonka, ubiegać się o podwyżkę świadczenia można się tylko w przypadku zajścia istotnych czynników i po odpowiednim uargumentowaniu takiego wniosku. 

Jak się ubiegać o podwyższenie alimentów?

Niestety ubieganie się o podwyższenie świadczenia alimentacyjnego ze strony dawnego małżonka nie jest zadaniem łatwym. Niezbędne będzie złożenie pozwu do Sądu właściwego miejscu zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów (otrzymującej świadczenie) lub właściwego miejscu zamieszkania pozwanego. W przypadku świadczenia na dziecko, taki pozew może złożyć jego prawny opiekun lub, po przekroczeniu pełnoletności, może ono zrobić to samodzielnie. 

W pozwie powinna dokładnie zostać opisana sytuacja zarówno płacącego alimenty, jak i osoby uprawnionej do ich otrzymywania – przede wszystkim podając istotny powód dokonania ponownego rozpatrzenia uprzednio podjętego rozstrzygnięcia. W pozwie powinny zostać opisane wszystkie ważne zmiany, które miały miejsce w tym okresie, a także kwota, o jaką się ubiega osoba wnosząca o ponowne przeliczenie świadczenia. 

Pozew o podwyższenie alimentów – najważniejsze elementy

Odpowiednie przygotowanie pozwu o podwyższenie alimentów nie zawsze jest łatwe – szczególnie, jeśli na co dzień nie zajmujesz się zagadnieniami prawnymi. Najważniejsze elementy, które powinny się w nim znaleźć to m.in.

 • sąd i wydział, do którego wnosisz pozew,
 • określenie stron postępowania z imienia i nazwiska (jeśli składasz pozew w imieniu dziecka, to ono powinno figurować jako powód),
 • informację czego dotyczy pozew,
 • wartość przedmiotu sporu,
 • pisemne uzasadnienie wraz z dokumentacją potwierdzającą opisywane zmiany,
 • lista załączników,
 • podpis powoda. 

Podwyżka alimentów – skorzystaj z naszej pomocy!

Oczywiście można podjąć się samodzielnego przygotowania pozwu i występować przed sądem bez pośredników. Warto jednak mieć na uwadze, że w przypadku błędów formalnych lub niedopełnienia któregoś z wymaganych elementów, pozew najprawdopodobniej zostanie oddalony, całe postępowanie się przeciągnie, a opłaty sądowe – bezpowrotnie utracone. Taka sytuacja może być bardzo stresująca dla osoby, której potrzeba pieniędzy i która liczy na szybką poprawę swojej sytuacji bytowej. Znacznie rozsądniej jest skorzystać z profesjonalnej pomocy – np. takiej, na jaką możesz liczyć w naszej kancelarii. Pomożemy Ci w zebraniu i skatalogowaniu niezbędnych dokumentów. Podpowiemy, jakie argumenty można wykorzystać, by skutecznie ubiegać się o podniesienie alimentów. Napiszemy dla Ciebie skuteczny pozew, który znacząco podniesie szanse na sukces. Kancelaria adwokacka Kuba Makoś działa nie tylko na terenie Białegostoku, Ostrołęki czy Wyszkowa, ale współpracuje również z klientami z całego województwa podlaskiego i mazowieckiego. Jeśli więc potrzebujesz pomocy i chcesz skutecznie ubiegać się o zmianę wysokości alimentów – skontaktuj się z nami. Gwarantujemy Ci, że do Twojego przypadku podejdziemy z pełną uwagą i udzielimy Ci profesjonalnego wsparcia. 

Adwokat – Kuba Makoś