OPŁATY PÓŁKOWE

KANCELARIA ADWOKACKA MAKOŚ

zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Usługi prawne na najwyższym poziomie

Duże sieci handlowe cieszące się uprzywilejowaną pozycją na rynku dość często wykorzystują swoją pozycję w negocjacjach z dostawcami, szczególnie będącymi znacznie mniejszymi podmiotami. Choć negocjacje i poszukiwanie najlepszych cen, opierając się o  „efekt skali” stanowią integralny element gospodarki rynkowe, to wiele podmiotów posuwa się do rozwiązań niezgodnych z prawem. Takim przykładem są opłaty półkowe, zdefiniowane w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 r, art. 15, ust. 1, pkt. 4. Zapis ustawy dotyczy pobierania innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Z reguły takie praktyki wprowadzają duże sieci handlowe, o ugruntowanej pozycji na rynku, ukrywając je dla niepoznaki pod innymi nazwami. 

Jakkolwiek nazywane, pobieranie dodatkowych opłat za odbiór towaru jest aktem nieuczciwej konkurencji i naruszeniem polskiego prawa.

Dostawca, czy producent produktu nie ma swobodnego dostępu do rynku. Zmuszanie ich do dopłacania za możliwość wystawiania swoich produktów na sklepowych półkach znacząco zmniejsza ich szanse na osiągnięcie sprawiedliwego zysku, co prowadzi nierzadko do problemów finansowych, a nawet bankructw. Warto podreślić – jest to działanie nielegalne i podlegające sankcjom prawnym. Dostawcy, którzy byli zmuszani do płacenia tzw. opłat półkowych, mają prawo do zwrotu nielegalnie pobieranych opłat, wypłacenia zadośćuczynienia za poniesione straty, płatności regulowane w wydłużonym terminie, czy kary umowne, naliczane niezgodnie z przepisami prawa. 

Dla niepoznaki sieci handlowe ukrywają dodatkowe opłaty pod niebudzącymi podejrzeń nazwami. Bardzo często ich kontrahenci słyszą więc o opłatach za usługę marketingową, reklamową (w tym za umieszczanie produktów danego dostawcy w widocznym miejscu) czy promocyjną. Często dopłaty dotyczą logistyki, transportu czy naliczania bonusów warunkowych i bezwarunkowych. Lista nazw, pod którymi handlowcy starają się ukryć nielegalne opłaty, jest długa i stale się powiększa. 

Jako doświadczony zespół zajmujący się obsługą firm i przedsiębiorstw mamy doświadczenie w walce z „kreatywnie” tworzonymi opłatami. Wielokrotnie wykazywaliśmy, bardzo często przed sądami, że pobierane opłaty w istocie wypełniają znamiona działań opisanych w artykule o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co kończyło się uzyskaniem korzystnych rozwiązań przez naszych klientów. Wśród oferowanych przez nas usług są:

  • odzyskiwanie bezprawnie naliczonych „opłat półkowych”,
  • obsługa roszczeń prawnych z tytułu nielegalnych opłat, 
  • ubieganie się o zwrot nieuczciwych i nielegalnych kar umownych,
  • dochodzenie opłacenia faktur za odebrany od dostawcy towar,
  • egzekwowanie odsetek za opóźnienia w regulowaniu zobowiązań względem naszych klientów,
  • analizy dokumentów i umów łączących naszych klientów z sieciami handlowymi i ich przegląd w świetle przepisów prawa,
  • kompleksowa obsługa prawna i reprezentowanie dostawców w mediacji i negocjacjach z handlowcami.

Dziesiątki spraw zakończonych sukcesem pozwala nam z przekonaniem zaoferować swoją pomoc również Państwu, będąc głęboko przekonanymi, że również i Państwa biznesowi będziemy w stanie pomóc. 

KUBA  MAKOŚ

Uzyskaj pomoc prawną

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego lub bezpośredniego kontaktu telefonicznego.

Czekamy pod telefonem:

Kontakt z naszą Kancelarią

Zaznacz pole