areszt tymczasowy

KANCELARIA ADWOKACKA MAKOŚ

Tymczasowe aresztowanie

Usługi prawne na najwyższym poziomie

Tymczasowe aresztowanie jest jednym spośród wielu środków zapobiegawczych, jakie mają do dyspozycji w odniesieniu do podejrzanego organa ścigania. Zgodnie z założeniami ma ono fizycznie odizolować podejrzanego, umieszczając go w areszcie śledczym. Niestety, ten środek zapobiegawczy bywa nadużywany, mimo iż prawo przewiduje szeroki wachlarz środków zapobiegawczych, a tymczasowe aresztowanie jest ostatecznością. Inne, dopuszczalne przez prawo środki to poręczenie majątkowe, dozór policyjny, nakaz opuszczenia zajmowanego lokalu (w przypadku mieszkania z osobą poszkodowaną), zakaz opuszczania kraju, zatrzymanie dokumentów, zawieszenie prawa do wykonywania zawodu czy czynności służbowych.

Stosowanie któregokolwiek z wymienionych środków ma na celu ochronę prowadzonego śledztwa przed wywieraniem presji ze strony oskarżonego (np. na świadków czy poszkodowanych) lub uniemożliwienie oskarżonemu dokonywania kolejnych poważnych przestępstw. Nie zawsze jednak dobierany środek zapobiegawczy jest adekwatny do zagrożenia czy stawianych zarzutów – bardzo często zabezpieczenie prawidłowo przebiegu prowadzonego postępowania można osiągnąć innymi środkami, znacznie mniej radykalnymi i dalekosiężnymi w skutkach. Z tego względu tymczasowe aresztowanie zawsze powinno być traktowane jako zupełna ostateczność, zwłaszcza że istnieje możliwość zastosowania tego środka zapobiegawczego wobec osoby niewinnej, której mogłoby to wyrządzić trudne do odwrócenia szkody (np. utratę pracy czy dobrego imienia).

Tymczasowe aresztowanie – przebieg procedury

Decyzja o tymczasowym aresztowaniu jest wydawana przez sąd rejonowy na wniosek prokuratory, po przedstawieniu przez nią zarzutów. Po przychyleniu się do wniosku prokuratury przez sąd osoba oskarżona ma 7 dni na złożenie zażalenia do właściwego sądu okręgowego, co daje szanse na uchylenie postanowienia sądu rejonowego. Tymczasowe aresztowanie może być orzeczone na okres do 3 miesięcy, jednak może zostać przedłużone, z czego niestety dość często korzysta prokuratora.

Tymczasowe aresztowanie – jak mogę pomóc?

Jeśli wobec Ciebie lub bliskiej Ci osoby został wykorzystany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, to możesz liczyć na moją pomoc. Wykorzystując dostępne środki prawne, pomogliśmy wielu osobom znaleźć wyjście z tej trudnej sytuacji i zapewne będziemy w stanie udzielić wsparcia w Twoim przypadku. Oprócz uchylenia tymczasowego aresztowania (co oczywiście nie w każdym przypadku jest możliwe do osiągnięcia) można uzyskać zgodę na widzenie i kontakt telefoniczny z najbliższymi. Sam również regularnie odwiedzam osoby znajdujące się pod moją opieką w areszcie, co pomaga im w zachowaniu dobrego nastawienia i samopoczucia – korzystamy z prawa przysługującego obrońcy do kontaktu i rozmów z zatrzymanym.

W naprawdę wielu przypadkach nasze starania kończą się sukcesem, doprowadzając do zmiany wykorzystanego środka zapobiegawczego. Zapraszamy do kontaktu podczas którego możemy omówić wszystkie możliwe sposoby postępowania i opracować najlepszą strategię działania.

KUBA  MAKOŚ

Uzyskaj pomoc prawną

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego lub bezpośredniego kontaktu telefonicznego.

Czekamy pod telefonem:

Kontakt z naszą Kancelarią

Zaznacz pole