Ustawa antyprzemocowa – skuteczna ochrona ofiar

utworzone przez sie 19, 2021Porady adwokata0 komentarzy

Ofiary przemocy domowej bardzo często znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Pomoc, której potrzebują, musi być udzielona natychmiast, w przeciwnym razie rośnie zagrożenie dla ich zdrowia i życia. By zapewnić im skuteczne wsparcie, od 30 listopada 2020 w naszym kraju obowiązuje tzw. ustawa antyprzemocowa, której celem jest przyspieszenie procedur chroniących ofiary. Jak to prawo działa w praktyce? Co warto wiedzieć na jego temat?

Ustawa antyprzemocowa – co obejmuje?

Rozszerzony katalog postępowań nieprocesowych (tym w istocie okazało się wprowadzenie nowej procedury w Kodeksie Postępowania Cywilnego) zawiera w sobie teraz nowe rozwiązania prawne, mające na celu umożliwienie szybszego reagowania przy podejrzeniu o przemoc domową. Nowo dodane rozwiązania obejmują teraz między innymi nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy, a także zakaz zbliżania się w jego okolice. Wykorzystanie takiego instrumentu umożliwia szybkie odizolowanie sprawcy przemocy od osób poszkodowanych – najczęściej współmałżonka oraz dzieci – co pozwala ukrócić zagrożenie dla ich zdrowia i życia. 

Osoba dotknięta przemocą może zażądać od Sądu wszczęcia i przeprowadzenia postępowania dotyczącego nakazu wyprowadzenia się i zakazu zbliżania do mieszkanie w trybie nieprocesowym. Przeprowadzana jest wówczas rozprawa, kończąca się zapadnięciem wiążącego rozstrzygnięcia o natychmiastowej wykonalności. Nie powinna odbyć się później niż w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku. 

Policja i Żandarmeria Wojskowa – dodatkowe uprawnienia

Ustawa antyprzemocowa nie kończy się jednak wyłącznie na przyspieszonym postępowaniu nieprocesowym w Sądzie. Również Policja i Żandarmeria Wojskowa otrzymały nowe uprawnienia, pozwalające na podjęcie natychmiastowych działań przy podejrzeniu o przemoc domową. Organa te mogą wydać samodzielnie nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego okolicy, połączony z zakazem zbliżania się doń. Dzięki takiemu rozwiązaniu Policja i Żandarmeria mogą błyskawicznie ochronić ofiarę przemocy domowej przed zagrożeniem – znacznie szybciej niż w przypadku odbywającego się w ciągu miesiąca postępowania Sądowego. Ustawa antyprzemocowa konstytuuje etapy postępowania, które powinny zachodzić chronologicznie, aczkolwiek nie jest niezbędne, by wszystkie zaistniały podczas podejmowania każdej interwencji. Wśród nich ustawa precyzuje:

1. Dotarcie informacji do wyznaczonego organu (Policji bądź Żandarmerii Wojskowej),
2. Podjęcie decyzji (nakazu lub zakazu) jako skutku podjętego postępowania,
3. Jako alternatywa punktu 2 decyzja może zostać podjęta natychmiast – podczas interwencji w mieszkaniu,
4. Dostarczenie podjętej decyzji,
5. Opuszczenie zajmowanego mieszkania czy domu,
6. Udzielenie pouczeń ofierze lub ofiarom,
7. Zażalenie na podjętą decyzję,
8. Okres obowiązywania nakazu lub zakazu

Policja i Żandarmeria ma także możliwość egzekwowania również z wykorzystaniem środków przymusu. Nawet jeśli sprawca przemocy domowej twierdzi, że nie ma się dokąd udać, Policja wyegzekwuje bezzwłoczne opuszczenie budynku. Po poinformowaniu sprawcy o nałożonych na niego sankcjach (głównie zakaz zbliżania się na określoną odległość do zajmowanego wcześniej mieszkania), Policja będzie regularnie monitorować wywiązywanie się z zakazu. Sprawcy niestosującemu się do nałożonych sankcji grozić będzie grzywna, ograniczenie wolności lub areszt, dzięki czemu ofiary mają zapewnioną skuteczną ochronę.

Dodatkową korzyścią dla ofiar, związaną z funkcjonowaniem ustawy antyprzemocowej, jest zaangażowanie Policji w postępowanie, co przyspiesza uzyskanie rozstrzygnięcia końcowego. Policja m.in. dostarcza pisma procesowe, angażuje się w ustalanie adresu świadków i inną niezbędną pomoc. 

Ustawa antyprzemocowa – skuteczna pomoc dla ofiar przemocy?

Jak pokazuje wiele doświadczeń, to właśnie jak najszybsze zapewnienie fizycznej separacji ofiary przemocy domowej od osoby, która się jej dopuszcza, pozwala na skuteczną ochronę przed zagrożeniem zdrowia i życia. Dzięki przyspieszonemu postępowaniu, udziałowi Policji lub Żandarmerii i nadaniu tym organom niezbędnych prerogatyw, możliwe jest szybkie i skuteczne odseparowanie ofiary przemocy domowej od jej sprawcy.

Podczas postępowania sądowego w trybie nieprocesowym można uzyskać przyspieszony wyrok, pozwalający na trwalsze uregulowanie sytuacji. Skorzystanie z pomocy adwokata pomoże w jeszcze sprawniejszym ustanowieniu ram prawnych i szybkim rozstrzygnięciu sytuacji. Jako zespół kancelarii adwokackiej Kuba Makoś zapewniamy kompleksową i skuteczną pomoc ofiarom przemocy domowej – również w sytuacjach, gdy mogą skorzystać z postanowień ustawy antyprzemocowej. Jeśli zastanawia się Pan/Pani nad dostępnymi środkami prawnymi i ochronnymi dla zapewnienia sobie lub swoim bliskim ochrony przed przemocą, to zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią – wspólnie poszukamy najlepszego i najszybszego rozwiązania. Dołożymy wszelkich starań, by nasze wieloletnie doświadczenie przełożyło się na skuteczną ochronę osób zmagających się z przemocą domową.

Adwokat – Kuba Makoś