Podział majątku

KANCELARIA ADWOKACKA MAKOŚ

rozdzielność majątkowa

Usługi prawne na najwyższym poziomie

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym wspólność majątkowa, czyli wspólność ustawowa powstaje pomiędzy małżonkami z mocy ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa o ile nie zostanie podpisana intercyza.
Obejmuje ona wszelkiego rodzaju dobra materialne, które oboje małżonkowie lub jeden z małżonków nabyli w czasie trwania związku małżeńskiego.
W ramach małżeńskiej ustawowej wspólności majątkowej, małżonkowie posiadać będą majątek osobisty oraz majątek wspólny.

Majątek osobisty to m.in. przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie i darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, przedmioty służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała, wywołanie rozstroju zdrowia lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, a także przedmioty majątkowe z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia.

Do majątku wspólnego małżonków należą m.in. wynagrodzenie za pracę, dochody z działalności gospodarnej i innej działalności zarobkowej, dochody z majątku wspólnego oraz z majątku osobistego każdego z małżonków, oszczędności, wszelkie świadczenia socjalne, nabyte ruchomości i nieruchomości.

Wspólność majątkowa – ustawowa ustaje w kilku przypadkach:
• przez śmierć jednego z małżonków,
• ubezwłasnowolnienie małżonka,
• orzeczenie rozwodu,
• orzeczenie separacji,
• ogłoszenia upadłości jednego z małżonków,
• jeżeli została ustanowiona rozdzielność majątkowa w drodze umowy, orzeczenia sądu bądź z mocy prawa.

Podział majątku wspólnego małżonków jest możliwy dopiero po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Można go dokonać w trakcie trwania małżeństwa, podczas rozwodu, jak również po jego zakończeniu. O ustanowienie rozdzielności majątkowej może wystąpić każdy z małżonków.

Możliwe są dwa sposoby dokonania podziału majątku wspólnego:
• umowny – małżonkowie są zgodni co do podziału majątku,
• sądowy – małżonkowie nie mogą pójść do porozumienia w sprawie podziału majątku.

Jeśli w skład majątku wchodzą nieruchomości, konieczne będzie podpisanie umowy notarialnej. Sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego nigdy nie są łatwe. Podział majątku w przypadku rozwodu często jest operacją skomplikowaną, bywa trudny i trwa długo, zwłaszcza jeśli występują okoliczności, które sprawiają, że majątku nie można podzielić równo. Do takich należą: jeden z małżonków w sposób rażący i uporczywy nie przyczyniał się do powiększenia wspólnego majątku, alkoholizm, lekkomyślne trwonienie wspólnego majątku przez jednego z małżonków.

Dużym problemem przy podziale majątku po rozwodzie jest również jednoznaczne określenie, co tak naprawdę wchodzi w skład majątku wspólnego oraz kto i w jakim zakresie przyczynił się do powiększenia majątku. Dotyczy to przede wszystkim małżeństw, które po wielu latach trwania w związku decydują się na rozwód i podział majątku. Najlepszym sposobem na satysfakcjonujące rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej podziału majątku jest skorzystanie z porady prawnej profesjonalnego adwokata, specjalisty od spraw o podział majątku wspólnego,

Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w prawie rodzinnym i rozwodowym. Od wielu lat pomagamy Klientom w zawiłych sprawach związanych z podziałem majątku wspólnego po rozwodzie, a także osobom w związkach nieformalnych w tzw. konkubinacie, w kwestiach związanych z rozliczeniami.
Dzięki dużej wiedzy, doświadczeniu oraz wsparciu ekspertów pracujących w naszych szeregach jesteśmy w stanie realnie ocenić, jakie będzie najlepsze rozwiązanie dla naszego Klienta oraz czy na drodze sądowej ma szanse na sprawiedliwy podział majątku.
Jako profesjonaliści zawsze proponujemy Klientom tańsze i łatwiejsze rozwiązanie, jakim jest podział majątku w drodze umowy pomiędzy stronami. Jeśli jednak nie jest to możliwe, oferujemy kompleksową pomoc prawną oraz zapewniamy odpowiednie wsparcie podczas procesu sądowego o podział majątku.

W ramach prowadzonej działalności udzielamy porad prawnych, przygotowujemy projekty pism procesowych, a także reprezentuje klientów przed sądem. Ponadto pomożemy w przygotowaniu materiału dowodowego, wniosku o podział majątku wspólnego, zweryfikujemy i ustalamy rzeczywisty skład majątku wspólnego, który podlega podziałowi zgodnie ze stosownymi przepisami, ustalimy, co wchodzi w skład majątku osobistego, pomożemy w wycenie poszczególnych składników majątku.

Przeprowadziliśmy już wiele postępowań związanych z prawem rodzinnym. Z korzyścią dla naszych klientów rozwiązujemy spory majątkowe w przypadku rozwodu czy separacji.
Pomagamy m.in. w:
• ustanowieniu rozdzielności majątkowej przed rozwodem,
• podziale majątku wspólnego po śmierci jednego z małżonków,
• ustanowieniu nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym,
• eksmisja małżonka z nieruchomości przyznanej na własność drugiemu z małżonków

KUBA  MAKOŚ

Uzyskaj pomoc prawną

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego lub bezpośredniego kontaktu telefonicznego.

Czekamy pod telefonem:

Kontakt z naszą Kancelarią

Zaznacz pole

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody, proszę skonfiguruj swoją przeglądarkę internetową. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close